Baltanın Sapı Bizden (376 sayfa)


1. Basım: Ankara/2005 - Belge Yayınları


2. Basım: Ankara/2008 - Berikan Yayınları

Önsöz


"Dini yaklaşım, Arap çıkarlarımıza giden direkt yoldur."

Batılı Ülkeler "İslam'ı" Geçmişte Olduğu Gibi Şimdi de Dünya İstikrarı İçin Tehlike olarak Görmektedir

Batılı Güçler, Müslüman Aydınları Nasıl Devşirdiler Ülke Programları, Hedef Kitleler ve Onların Ele Geçirilmesi

Batılı Güçlerin Asıl Hedefi, Her Biri Önemli Birer Hammadde Kaynağı olan Güney Doğu Asya Ülkeleridir. Bu Yüzden Dini Savaşların Ekseni Orta Doğuya Kaymaktadır

İslami Terörü,Kimler, Niçin ve Nasıl Kendi Çıkarları İçin Kullanmaktadır?

El-Kaide, Çeçenistan, Dağıstan, Kuzey Kafkasya ve Rusya

Taliban'ın 'Talibanlaşmasına' Alışmıştık, Amerika’nın Talibanlaşmasına Henüz Alışamadık, Ancak Alışmaya Çalışıyoruz

İran’da Musaddık’ın Devrilmesi ve Darbenin ”Gizli” Eylem Planı

Güney Azerbaycan'ın Amerika ve İngiltere için Stratejik Önemi, Pişeveri Hükümetinin Amerika ve İngiltere’nin Yardımıyla Devrilmesi ve Güney Azerbaycan'ı Yeniden Savaş Alanına Dönüştürme Çabaları

(Güney) Azerbaycan'ın Durumundaki Gelişmeler

Azerbaycan'ın Rusya ve İran arasında ikiye bölünmesine sebep olan Türkmençay Anlaşması

'Suudi' Gidecek 'Arabistan' Kalacaktır. Eski Dostlar Düşman Oldu

Irak Devletini Kuran İngiltere’nin İnce Hesapları, Saddam Fenomeni

Amerika ve İngiltere Komünizmle Mücadeleyi, Bazı Devletlerin İç İşlerine Müdahale İçin Bir Araç Olarak Kullanmıştır. Komünizmle Mücadele Bir Merkezden Yönetilmiştir.

Amerika, 1950’de Kürtçe Yayınlara Başlamıştır

İnce İngiliz Siyaseti, Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Psikolojik Sahalarda Gizli Amerikan-İngiliz İşbirliği, İngilizlerin Yaptığı Katliamlar, Amerikalılara Örnek Teşkil Ediyor

Soğuk Savaş Uydurması, Türkiye ve Yunanistan’ın Amerika ve İngiltere’nin Etki Alanına Girmesi, Türkiye-NATO İlişkileri ve Sonuçları

Milli Azınlıklar, Asıl Kimliklerini Gizleterek Devleti Nasıl Ele Geçiriyorlar. Haydar Aliyev, Bu Uygulamanın En Parlak Örneklerinden Birisidir.