Can Azerbaycan (Karabağ'da Talan Var)


Basım: Ankara/1990

(e) Soul Azerbaijan - 1990


(d) Meine Seele Aserbaidschan - 1990


Azerbaycan Aydınlarının Alfabe Değişikliğine Reaksiyonu

Azerbaycan’da Yükselen Cesur Bir Ses

Azerbaycan’da Rusça Öğretiminin Teşviki

Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Teşkilatında Temsil edilmeli ve Türkiye ile Doğrudan Kültürel İlişkiler Kurmalıdır

Ermenistan’da Değiştirilmiş Türkçe Yer Adları

Azerbaycan Onomastikası ve Değiştirilmiş Yer Adları

Azerbaycan Türk Gençlerinin Asil Davranışı

Bakü Nümayişleri ve Tophane Ormanının Mahvedilmesi Teşebbüsü

Azerbaycan’da 1930’lu Yıllarda Kapatılan Camiler Yeniden Açılıyor

Azerbaycan Aydınlarının Dağlık Karabağ Üzerindeki Ermeni Taleplerine Reaksiyonu

Karabağ’ın Etnik Tarihinden


Azerbaycan ve Diğer Sovyet Cumhuriyetlerinde İşsizlik

Azerbaycan’da Köylerden Şehirlere Akın

Azerbaycan Toprağını Nasıl Zehirlediler ?

Azerbaycan’a Vurgun Şair: Semed Vurgun

Azerbaycan’da Defin Merasimleri Meselesi ve Diğer Cumhuriyetlerde Dini Vaziyet

Sovyet Kadını, Gayri Meşru Çocuklar ve Çocuk Düşürme

Azerbaycan’da Nüfus Hareketleri ev Gelişmesi

Azerbaycan’da Din ve Sovyet Sistemi

Sovyetler Birliği’nde Sahiplik Duygusunun Yok Edilmesi ve Sistemin İflası

Azerbaycan’da Nüfus Gelişmeleri ve İşsizlik

Sovyet Alimleri Maksizm ve Leninizmi Tenkit Ediyor